.
Hồ sơ vieth - Canada - gửi sai điạ chỉ
Lưu ý: Để vấn đề tư vấn di trú có hữu hiệu hồ sơ này chỉ để dùng hỏi và đáp câu hỏi di trú mà thôi. Tâm sự thì vào đây nha: viewtopic.php?f=19&t=13188. Vậy hén.

Chào bạn,

Theo kinh nghiệm mà tôi đã từng thấy, CTD ở Vegreville sẽ gửi bộ hồ sơ trả lại cho chồng bạn. Thời gian chờ họ trả lại có thể lâu. Chồng bạn nên làm lại bộ hồ sơ khác để nộp cho CTD ở Mississauga.

Thân chào bạn. Chúc bạn gặp nhiều may mắn.

424397 top -

Chào bạn,

Bạn phải nộp hồ sơ có chữ ký gốc. Do đó, bạn không thể gửi bản sao. Bạn có thể thử chỉ lấy trang yêu cầu chữ ký. Sau khí ký xong, bạn bấm trang đó vào chung với bản sao của bộ hồ sơ trước.

Thân chào bạn. Chúc bạn gặp nhiều may mắn.

424795 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image