.
DI DÂN DIỆN KINH NGHIỆM CANADA (CANADIAN EXPERIENCE CLASS)
Lưu ý: Để vấn đề tư vấn di trú có hữu hiệu hồ sơ này chỉ để dùng hỏi và đáp câu hỏi di trú mà thôi. Tâm sự thì vào đây nha: viewtopic.php?f=19&t=13188. Vậy hén.

Diện Kinh nghiệm Canada là con đường dẫn đến định cư đối với một vài người lao động nước ngoài tạm thời và du học sinh tốt nghiệp với kinh nghiệm làm việc quản lý, chuyên môn và kỹ thuật. Diện này dành cho những đương đơn muốn xin định cư ở một tỉnh bang ngoài Quebec.


1. Yêu cầu của diện Kinh nghiệm Canada:

Để nộp hồ sơ định cư diện Kinh nghiệm Canada, đương đơn phải:

(a) Có tối thiểu một năm kinh nghiệm làm việc trọn thời gian, hoặc kinh nghiệm làm việc làm bán thời gian tương đương, trong vòng 36 tháng trước khi nộp hồ sơ, trong một ngành nghề tương đương với cấp độ 0 (quản lý), A (chuyên môn) hoặc B (kỹ thuật) của Hệ thống phân loại ngành nghề (NOC), trừ những ngành nghề bị giới hạn; và

(b) Đáp ứng những yêu cầu tối thiểu về khả năng đọc, viết, hiểu và nói tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Bạn phải nộp kèm với hồ sơ xin định cư kết quả thi tiếng Anh hoặc tiếng Pháp của một cơ quan được công nhận.

Xin lưu ý rằng kinh nghiệm việc làm mà đương đơn thu đạt được ở Canada trong lúc đương đơn không có tình trạng tạm trú hợp lệ không được tính trong diện Kinh nghiệm Canada. Thí dụ trường hợp của những người xin tị nạn và những người làm việc trái phép.

Ngoài ra, thời gian làm việc trong lúc đương đơn đi học trọn thời gian với giấy phép du học cũng không được tính trong diện Kinh nghiệm Canada. Đối với du học sinh, chỉ có kinh nghiệm thu đạt được với giấy phép đi làm sau khi tốt nghiệp mới được tính trong diện Kinh nghiệm Canada.


2. Tiêu chuẩn chọn lọc:

Nhân viên xét visa sẽ đánh giá những hồ sơ dựa theo từng điều kiện dưới đây:

- Tình trạng tạm trú;

- Khả năng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp; và

- Kinh nghiệm việc làm thu đạt được ở Canada.

2.1. Tình trạng tạm trú:

Đương đơn phải có tình trạng tạm trú hợp lệ trong thời gian việc làm giúp đương đơn có thể được chấp nhận trong diện Kinh nghiệm Canada.

Những người nước ngoài, như những người xin tị nạn ở Canada và những người làm việc trái phép, mà kinh nghiệm việc làm tích lũy trong thời gian mà họ không có tình trạng tạm trú ở Canada không thể được chấp nhận trong diện Kinh nghiệm Canada.

2.2. Khả năng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp:

Đương đơn phải chứng minh hội đủ tiêu chuẩn ngoại ngữ tối thiểu tùy theo trình độ tay nghề. Nếu phần lớn kinh nghiệm việc làm của đương đơn xếp ở cấp độ 0 hay A, đương đơn phải đạt được trình độ 7 của Canadian Language Benchmarks (Tiêu chuẩn ngôn ngữ Canada). Nếu phần lớn kinh nghiệm việc làm của đương đơn xếp ở cấp độ B, đương đơn phải đạt được trình độ 5 của Canadian Language Benchmarks (Tiêu chuẩn ngôn ngữ Canada). Những cuộc sát hạch tiếng Anh được chấp thuận là CELPIP: Canadian English Language Proficiency Index Program (CELPIP G-Test)
và International English Language Testing System ("IELTS"). Cuộc sát hạch tiếng Pháp được chấp thuận là Test d’évaluation de français ("TEF"). Những cơ quan được chỉ định để quản lý những cuộc sát hạch là:

a) (CELPIP G-Test)
Paragon Testing Enterprises Inc.

b) IELTS
University of Cambridge, ESOL
IDP Australia, and
The British Council

c) TEF
La Chambre de commerce et d’industrie de Paris

2.3 Kinh nghiệm việc làm:

Đương đơn phải có 12 tháng kinh nghiệm trọn thời gian (hay kinh nghiệm bán thời gian tương đương) ở Canada trong một ngành nghề cấp độ 0, A hoặc B của Hệ thống phân loại ngành nghề quốc gia (NOC) trong vòng 36 tháng trước khi đương đơn nộp hồ sơ xin định cư diện Kinh nghiệm Canada.

Tất cả thời gian làm việc tích lũy trong lúc đương đơn học toàn thời gian không tính trong thời gian kinh nghiệm việc làm ở Canada.

Tất cả thời gian tự làm chủ hoặc làm việc bất hợp pháp không tính trong thời gian kinh nghiệm việc làm ở Canada. Những người làm việc không được phép là vi phạm điều khoản 30(2) của Luật Di Trú và Bảo Vệ Người Tị Nạn và có thể bị cấm vào Canada chiếu theo điều khoản 41 của Luật.

Đương đơn không cần phải có việc làm ở thời điểm nộp hồ sơ. Tuy nhiên, đương đơn phải có tình trạng tạm trú hợp lệ trong thời gian mà đương đơn thu đạt kinh nghiệm ở Canada.

518409 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image