.
Hồ sơ Canada - chồng bảo lãnh vợ
Lưu ý: Để vấn đề tư vấn di trú có hữu hiệu hồ sơ này chỉ để dùng hỏi và đáp câu hỏi di trú mà thôi. Tâm sự thì vào đây nha: viewtopic.php?f=19&t=13188. Vậy hén.

Chào bạn,

Di trú Canada chỉ có anh Hungviet trả lời nhưng lúc này anh ấy ít vào diễn đàn.

cochin thấy trong trang này, bạn xem có giúp gì được không:
http://www.cic.gc.ca/english/helpcentre ... ?q=029&t=3

566887 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image